עגבת עצבית 05.05.2024

יעילות בדיקת אינדקס נוגדנים באבחון עגבת עצבית

מדידת אינדקס נוגדנים עבור נוגדני IgG ספציפיים נגד טרפונמה פאלידום עשויה להיות יעילה כבדיקה אבחנתית לעגבת עצבית, בעיקר בחולים עם סימנים דלקתיים בנוזל המוחי-שדרתי

בדיקה לעגבת. אילוסטרציה

האבחנה של עגבת עצבית (נוירוסיפיליס) היא קשה עקב היעדר תבחין זהב אמיתי, מה שמוביל לאתגרים משמעותיים באבחון עם השלכות חמורות פוטנציאליות של אבחנה שגויה. במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Sexually Transmitted Infections, חוקרים ביקשו להעריך את הדיוק האבחוני של מדידת אינדקס נוגדנים, עבור הייצור התוך-תקאלי של נוגדני IgGי(Immunoglobulin G) ספציפיים נגד החיידק טרפונמה פאלידום לאבחון עגבת עצבית.

במחקר זה, רמות נוגדני IgG נגד טרפונמה פאלידום נמדדו במקביל בנוזל המוחי-שדרתי ובדגימות סרום, שהתקבלו הן רטרוספקטיבית והן פרוספקטיבית ממטופלים שנחשדו כחולים בעגבת עצבית בשוויץ בין השנים 2007-2022.

לאחר מכן, אינדקס הנוגדנים חושב על מנת להתאים לשלמות מחסום הדם-מוח. החוקרים חישבו את השטח מתחת לעקומה האופיינית למסווג, ואת הרגישות, הסגוליות וערכי הניבוי החיוביים והשליליים של מבחן אינדקס הנוגדנים.

בנוסף, החוקרים השתמשו בשתי הגדרות של עגבת עצבית: עגבת עצבית מסוג 1 כללה חולים עם תסמינים נוירולוגיים ו/או תחושתיים אקוטיים, יחד עם סרולוגיה חיובית במבחן TPHAי(T. Pallidum Hemagglutinations Assay) או במבחן TPPAי(T. pallidum particle agglutination assay), וטיטר נוגדנים בנוזל המוחי-שדרתי הגבוה מ-320.

בנוסף, חולים אלה היו בעלי ממצא פתולוגי אחד או יותר בנוזל המוחי-שדרתי: ספירת תאי דם לבנים הגבוהה מ-5 תאים למילימטר מעוקב, רמת חלבון בנוזל הגבוהה מ-0.45 גרם לליטר, או בדיקה חיובית של VDRLי(Venereal Disease Research Laboratory test) או RPRי(rapid plasma regain).

לעומת זאת, עגבת עצבית מסוג 2 כללה חולים עם חשד לעגבת עצבית, שהציגו תסמינים עיניים ו/או תסמינים אוזניים, יחד עם סרולוגיה חיובית ב-TPHA או ב-TPPA ותגובה חיובית לטיפול בעגבת עצבית.

קבוצות הביקורת במחקר כללו חולים שאובחנו עם כל פתולוגיה אחרת של מערכת העצבים המרכזית, ועם סרולוגיה חיובית ב-TPHA או ב-TPPA.

המחקר כלל 71 חולים בעגבת עצבית (43 מסוג 1 ו-28 מסוג 2), ו-110 מטופלי ביקורת. תוצאות המחקר הדגימו כי בשימוש בסף רגישות של ≥1.7, הרגישות והסגוליות של בדיקת אינדקס הנוגדנים היו 90.7% (רווח בר-סמך: 77.7-97.4) ו-100% (96.7-100.0), בהתאמה, עבור עגבת עצבית מסוג 1.

עבור עגבת עצבית מסוג 2, הרגישות היתה 14.3% (4-32.7) עם סגוליות של 100% (96.7-100.0). כלומר, בחולים עם חשד לעגבת עצבית ועם מעורבות של מערכת העצבים המרכזית (קבוצת עגבת מוחית מסוג 1), נוכחות של אינדקס נוגדנים חיובי תמכה באבחנה של המחלה.

החוקרים מסכמים כי הערכת אינדקס הייצור התוך-תקאלי של נוגדני IgG ספציפיים נגד טרפונמה פאלידום, בחולים המציגים סימנים דלקתיים בנוזל המוחי-שדרתי, היא כלי אבחוני רב ערך. עם זאת, במקרים של עגבת עינית או אוזנית, שבהם קיימות הפרעות מינימליות בנוזל המוחי-שדרתי, הסתמכות על בדיקת אינדקס נוגדנים בלבד עלולה שלא להספיק לאישור אבחנה של עגבת עצבית.

מקור:

Alberto C, Lambeng N, Deffert C, et alMulticentric evaluation of a specific intrathecal anti-Treponema pallidum IgG index as a diagnostic biomarker of neurosyphilis: results from a retro-prospective case–control studySexually Transmitted Infections 2024;100:63-69.

נושאים קשורים:  עגבת עצבית,  טרפונמה פאלידום,  אינדקס נוגדנים,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו